1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollida en article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular del domini web és la Fundació AMIC (Ajut a la Maternitat i a la Infància des de Catalunya), amb domicili a aquests efectes a 08402, Granollers. Correu electrònic de contacte: info@fundacioamic.org del lloc web.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de Fundació AMIC atribueix les condicions d’USUARI, a qui accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seràn d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en aquest cas resulten d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

Fundacioamic.org proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Fundació AMIC o als llicenciants als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussions o grups de notícies) que Fundació AMIC ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador: 1) a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; 2) a no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; 3) a no provocar danys en els sistemes físics i lògics de Fundació AMIC, de proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats; 4)a no intentar accedir i, en aquest cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular la missatgeria. Fundació AMIC es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Fundació AMIC no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Fundació AMIC compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica i de la normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info@fundacioamic.org, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament sobre les dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir sobre els drets d’accés, rectificacions, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, Fundació AMIC informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 del 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Fundació AMIC per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Fundació AMIC o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Fundació AMIC. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Fundació AMIC. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Fundació AMIC.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Fundació AMIC i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, Fundació AMIC compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Fundació AMIC reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, sense haver d’esmentar en el lloc web l’existència dels drets de tercers o responsabilitat alguna de Fundació AMIC sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Bona part de les imatges del lloc web són extretes del portal Pexels, Pixabay, Flaticon, Freepik, Servier Medical Art i Welcome Collection. En aquest cas els drets sobre cada una de les imatges corresponen als seus autors.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Fundació AMIC no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

Fundació AMIC es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas en que a fundacioamic.org es disposessin d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, Fundació AMIC no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Fundació AMIC assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Fundació AMIC es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

10.GENERALITATS

Fundació AMIC perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Fundació AMIC podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades i que siguin modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Fundació AMIC i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Granollers.